Отпечатък

Информация съгласно § 6 от германския Закон за телеуслугите (TDG) и § 10 от Договора за медийни услуги (MDStV)

Оператор на уебсайта:
Georgschule Epe
Католическо основно училище на град Гронау
Auf der Sunhaar 55
48599 Гронау


Училищен номер: 120376


Телефон: 0 2565 967008
Факс: 02565 97202
E-mail: verwaltung@gs.schule.gronau.de


Упълномощен представител: Susanne Reckels (директор на училището)


Отказ от отговорност:
Не се поема отговорност за пълнота, грешки от редакционен или технически характер, пропуски и т.н., както и за верността на заявките. По-специално, не се поема отговорност за пълнотата и точността на информацията, до която може да се достигне чрез допълнителни връзки. Съгласно общите закони всеки доставчик носи отговорност за собственото си съдържание, което предоставя за ползване. Препратките към съдържание, предоставено от други доставчици, трябва да се разграничават от това собствено съдържание. Препратките чрез допълнителни линкове към съдържанието на външни страници са само с информационна цел и за улесняване на набавянето на информация. Страниците на други доставчици се проверяват с голямо внимание и доколкото ни е известно, преди да бъде създадена връзка. Въпреки това не може да се даде гаранция за пълнотата и верността на информацията, до която се достига чрез допълнителни връзки. Съдържанието може да бъде променяно по всяко време без знанието на редакторите. Ние нямаме влияние върху дизайна и съдържанието на страниците на други доставчици, до които може да се достигне от този уебсайт, и не приемаме тяхното съдържание за свое. Тази декларация се отнася за всички страници на това интернет присъствие и за допълнителните връзки на тези страници. Редакцията ви моли да ни информирате, ако бъдете препратени към страници, чието съдържание дава повод за оплакване. Редакторите си запазват правото да променят предоставената тук информация без предварително уведомление.