Avtrykk

Informasjon i henhold til § 6 i den tyske teletjenesteloven (TDG) og § 10 i medietjenesteloven (MDStV).

Nettstedsoperatør:
Georgschule Epe
Katolsk grunnskole i byen Gronau
Auf der Sunhaar 55
48599 Gronau


Skolenummer: 120376


Tlf: 0 2565 967008
Faks: 02565 97202
E-post: verwaltung@gs.schule.gronau.de


Autorisert representant: Susanne Reckels (rektor)


Ansvarsfraskrivelse:
Vi påtar oss ikke noe ansvar for fullstendighet, feil av redaksjonell eller teknisk art, utelatelser osv. eller for riktigheten av oppføringene. Vi påtar oss heller ikke noe ansvar for fullstendigheten og riktigheten av informasjon som er tilgjengelig via andre lenker. I henhold til de generelle lovene er hver enkelt leverandør ansvarlig for sitt eget innhold som han gjør tilgjengelig for bruk. Henvisninger til innhold fra andre leverandører må skilles fra dette innholdet. Henvisninger via videre lenker til innholdet på eksterne sider er kun ment som informasjon og for å gjøre det lettere å skaffe seg informasjon. Sidene til andre leverandører kontrolleres med stor forsiktighet og etter beste evne før en lenke opprettes. Det kan imidlertid ikke gis noen garanti for fullstendigheten og riktigheten av informasjonen som nås via andre lenker. Innholdet kan når som helst endres uten at redaksjonen er informert om dette. Vi har ingen innflytelse på utformingen og innholdet på sidene til andre leverandører som kan nås fra dette nettstedet, og vi gjør oss ikke innholdet deres til vårt eget. Denne erklæringen gjelder for alle sider på dette nettstedet og de videre lenkene på disse sidene. Redaksjonen ber om at du informerer oss hvis du blir henvist til sider hvis innhold gir grunn til klage. Redaksjonen forbeholder seg retten til å endre informasjonen som gis her uten forvarsel.