Aftryk

Oplysninger i henhold til § 6 i den tyske teletjenestelov (TDG) og § 10 i medietjenestetraktaten (MDStV)

Webstedsoperatør:
Georgschule Epe
Katolsk grundskole i byen Gronau
Auf der Sunhaar 55
48599 Gronau


Skolenummer: 120376


Tlf: 0 2565 967008
Fax: 02565 97202
E-mail: verwaltung@gs.schule.gronau.de


Bemyndiget repræsentant: Susanne Reckels (rektor)


Ansvarsfraskrivelse:
Der kan ikke tages ansvar for fuldstændighed, fejl af redaktionel eller teknisk art, udeladelser osv. eller for rigtigheden af indtastningerne. Der tages især ikke ansvar for fuldstændigheden og nøjagtigheden af oplysninger, der kan tilgås via yderligere links. I henhold til de generelle love er hver udbyder ansvarlig for sit eget indhold, som han stiller til rådighed for brug. Henvisninger til indhold, der leveres af andre udbydere, skal skelnes fra dette eget indhold. Henvisninger ved hjælp af yderligere links til indholdet af eksterne sider er kun til informationsformål og for at lette tilvejebringelsen af oplysninger. Siderne fra andre udbydere kontrolleres med stor omhu og efter vores bedste viden, før der oprettes et link. Der kan dog ikke gives nogen garanti for fuldstændigheden og rigtigheden af oplysninger, der nås via yderligere links. Indholdet kan til enhver tid ændres uden redaktionens vidende. Vi har ingen indflydelse på udformningen og indholdet af de sider hos andre udbydere, der kan tilgås fra dette websted, og gør os ikke deres indhold til eget. Denne erklæring gælder for alle sider på denne internettilstedeværelse og de yderligere links på disse sider. Redaktionen beder dig om at informere os, hvis du bliver henvist til sider, hvis indhold giver anledning til klager. Redaktionen forbeholder sig ret til at ændre de oplysninger, der gives her, uden forudgående varsel.