Afdruk

Informatie volgens § 6 van de Duitse teledienstenwet (TDG) en § 10 van het verdrag inzake mediadiensten (MDStV)

Websitebeheerder:
Georgschule Epe
Katholieke basisschool van de stad Gronau
Auf der Sunhaar 55
48599 Gronau


Schoolnummer: 120376


Tel: 0 2565 967008
Fax: 02565 97202
E-mail: verwaltung@gs.schule.gronau.de


Bevoegde vertegenwoordiger: Susanne Reckels (directrice)


Disclaimer:
Er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor volledigheid, fouten van redactionele of technische aard, weglatingen, enz. of voor de juistheid van de vermeldingen. In het bijzonder wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor de volledigheid en nauwkeurigheid van informatie die via verdere links toegankelijk is. Volgens de algemene wetten is elke aanbieder verantwoordelijk voor zijn eigen inhoud die hij beschikbaar stelt voor gebruik. Verwijzingen naar inhoud van andere aanbieders zijn te onderscheiden van deze eigen inhoud. Verwijzingen door middel van verdere links naar de inhoud van externe pagina's zijn slechts ter informatie en om het verkrijgen van informatie te vergemakkelijken. De pagina's van andere aanbieders worden met grote zorg en naar beste weten gecontroleerd voordat een link wordt geplaatst. Er kan echter geen garantie worden gegeven voor de volledigheid en juistheid van de informatie die via andere links wordt bereikt. De inhoud kan te allen tijde zonder medeweten van de redactie worden gewijzigd. Wij hebben geen invloed op het ontwerp en de inhoud van de pagina's van andere aanbieders die via deze website toegankelijk zijn en nemen hun inhoud niet over als de onze. Deze verklaring geldt voor alle pagina's van deze internetaanwezigheid en de verdere links op deze pagina's. De redactie verzoekt u ons op de hoogte te stellen als u wordt verwezen naar pagina's waarvan de inhoud aanleiding geeft tot klachten. De redactie behoudt zich het recht voor om de hier verstrekte informatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.