Imprint

Informācija saskaņā ar Vācijas Telepakalpojumu likuma (TDG) 6. pantu un Mediju pakalpojumu līguma (MDStV) 10. pantu

Tīmekļa vietnes operators:
Georgschule Epe
Gronau pilsētas katoļu pamatskola
Auf der Sunhaar 55
48599 Gronau


Skolas numurs: 120376


Tālr.: 0 2565 967008
Fakss: 02565 97202
E-pasts: verwaltung@gs.schule.gronau.de


Pilnvarotais pārstāvis: Susanne Reckels (direktore)


Atruna:
Neuzņemas nekādu atbildību par pilnīgumu, redakcionāla vai tehniska rakstura kļūdām, izlaidumiem u. c., kā arī par darbu pareizību. Jo īpaši netiek uzņemta nekāda atbildība par tās informācijas pilnīgumu un pareizību, kurai var piekļūt, izmantojot tālākas saites. Saskaņā ar vispārējiem tiesību aktiem katrs pakalpojumu sniedzējs ir atbildīgs par savu saturu, ko tas dara pieejamu lietošanai. Atsauces uz citu pakalpojumu sniedzēju sniegto saturu ir jānošķir no šī paša satura. Atsauces ar tālākām saitēm uz ārējo lapu saturu ir tikai informatīvos nolūkos un lai atvieglotu informācijas iegūšanu. Citu pakalpojumu sniedzēju lapas pirms saites izveides tiek rūpīgi pārbaudītas un pārbaudītas pēc mūsu rīcībā esošajām zināšanām. Tomēr nevaram garantēt, ka informācija, kas ir pieejama, izmantojot turpmākas saites, ir pilnīga un pareiza. Saturs var tikt mainīts jebkurā laikā bez redakcijas ziņas. Mums nav nekādas ietekmes uz citu pakalpojumu sniedzēju lapu, kurām var piekļūt no šīs tīmekļa vietnes, dizainu un saturu, un mēs nepieņemam to saturu kā savu. Šī deklarācija attiecas uz visām šīs interneta vietnes lapām un turpmākajām saitēm šajās lapās. Redakcija lūdz jūs informēt mūs, ja jūs tiekat novirzīti uz lapām, kuru saturs ir iemesls sūdzībām. Redakcija patur tiesības mainīt šeit sniegto informāciju bez iepriekšēja brīdinājuma.