Otisk

Informace podle § 6 německého zákona o telekomunikačních službách (TDG) a § 10 Smlouvy o mediálních službách (MDStV)

Provozovatel webových stránek:
Georgschule Epe
Katolická základní škola města Gronau
Auf der Sunhaar 55
48599 Gronau.


Číslo školy: 120376


Tel: 0 2565 967008
Fax: 02565 97202
E-mail: verwaltung@gs.schule.gronau.de.


Zplnomocněný zástupce: Susanne Reckels (ředitelka školy)


Odmítnutí odpovědnosti:
Za úplnost, chyby redakční nebo technické povahy, opomenutí atd. ani za správnost příspěvků nelze nést žádnou odpovědnost. Zejména nelze převzít odpovědnost za úplnost a správnost informací, které jsou dostupné prostřednictvím dalších odkazů. Podle obecných právních předpisů je každý poskytovatel odpovědný za svůj vlastní obsah, který poskytuje k použití. Od tohoto vlastního obsahu je třeba odlišovat odkazy na obsah poskytovaný jinými poskytovateli. Odkazy prostřednictvím dalších odkazů na obsah externích stránek mají pouze informativní charakter a slouží k usnadnění získávání informací. Stránky jiných poskytovatelů jsou před zřízením odkazu pečlivě a podle našeho nejlepšího vědomí kontrolovány. Za úplnost a správnost informací, ke kterým se prostřednictvím dalších odkazů dostaneme, však nelze poskytnout žádnou záruku. Obsah může být kdykoli změněn bez vědomí redakce. Na podobu a obsah stránek jiných poskytovatelů, které jsou přístupné z těchto webových stránek, nemáme žádný vliv a jejich obsah nepřijímáme za svůj. Toto prohlášení platí pro všechny stránky této internetové prezentace a další odkazy na těchto stránkách. Redakce vás žádá, abyste nás informovali, pokud jste odkázáni na stránky, jejichž obsah zavdává příčinu k reklamaci. Redakce si vyhrazuje právo na změnu zde uvedených informací bez předchozího upozornění.