Odtlačok

Informácie podľa § 6 nemeckého zákona o telekomunikačných službách (TDG) a § 10 Zmluvy o mediálnych službách (MDStV)

Prevádzkovateľ webovej stránky:
Georgschule Epe
Katolícka základná škola mesta Gronau
Auf der Sunhaar 55
48599 Gronau


Číslo školy: 120376


Tel: 0 2565 967008
Fax: 02565 97202
E-mail: verwaltung@gs.schule.gronau.de


Splnomocnený zástupca: Susanne Reckels (riaditeľka)


Odmietnutie zodpovednosti:
Za úplnosť, chyby redakčného alebo technického charakteru, opomenutia atď., ani za správnosť príspevkov nemožno prevziať žiadnu zodpovednosť. Predovšetkým sa nepreberá žiadna zodpovednosť za úplnosť a správnosť informácií, ku ktorým sa možno dostať prostredníctvom ďalších odkazov. Podľa všeobecných zákonov každý poskytovateľ zodpovedá za svoj vlastný obsah, ktorý sprístupňuje na používanie. Odkazy na obsah poskytovaný inými poskytovateľmi je potrebné odlíšiť od tohto vlastného obsahu. Odkazy prostredníctvom ďalších odkazov na obsah externých stránok slúžia len na informačné účely a na uľahčenie získavania informácií. Stránky iných poskytovateľov sú pred vytvorením odkazu starostlivo a podľa najlepšieho vedomia preverené. Nemôžeme však poskytnúť žiadnu záruku za úplnosť a správnosť informácií, ku ktorým sa dostaneme prostredníctvom ďalších odkazov. Obsah môže byť kedykoľvek zmenený bez vedomia redakcie. Nemáme žiadny vplyv na dizajn a obsah stránok iných poskytovateľov, ktoré sú prístupné z tejto webovej stránky, a neprijímame ich obsah za svoj. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky stránky tejto internetovej prezentácie a ďalšie odkazy na týchto stránkach. Redakcia vás žiada, aby ste nás informovali, ak ste odkázaní na stránky, ktorých obsah je dôvodom na sťažnosť. Redakcia si vyhradzuje právo meniť tu uvedené informácie bez predchádzajúceho upozornenia.