Tryck

Information enligt § 6 i den tyska teletjänstlagen (TDG) och § 10 i avtalet om medietjänster (MDStV)

Webbplatsoperatör:
Georgschule Epe
Katolsk grundskola i staden Gronau
Auf der Sunhaar 55
48599 Gronau


Skolans nummer: 120376


Tfn: 0 2565 967008
Fax: 02565 97202
E-post: verwaltung@gs.schule.gronau.de


Behörig företrädare: Susanne Reckels (rektor)


Ansvarsfriskrivning:
Inget ansvar kan tas för fullständighet, fel av redaktionell eller teknisk natur, utelämnanden etc., eller för riktigheten av inläggen. I synnerhet tas inget ansvar för fullständigheten och riktigheten av information som kan nås via ytterligare länkar. Enligt allmänna lagar är varje leverantör ansvarig för sitt eget innehåll som han gör tillgängligt för användning. Hänvisningar till innehåll som tillhandahålls av andra leverantörer ska särskiljas från detta egna innehåll. Hänvisningar via vidare länkar till innehållet på externa sidor är endast avsedda i informationssyfte och för att underlätta anskaffning av information. Sidorna från andra leverantörer kontrolleras med stor omsorg och efter bästa förmåga innan en länk upprättas. Ingen garanti kan dock lämnas för fullständigheten och riktigheten av information som nås via ytterligare länkar. Innehållet kan ändras när som helst utan redaktörernas vetskap. Vi har inget inflytande på utformning och innehåll på de sidor hos andra leverantörer som kan nås från denna webbplats och övertar inte deras innehåll som vårt eget. Denna förklaring gäller för alla sidor på denna webbplats och de vidare länkar som finns på dessa sidor. Redaktörerna ber er att informera oss om ni hänvisas till sidor vars innehåll ger anledning till klagomål. Redaktionen förbehåller sig rätten att ändra den information som tillhandahålls här utan föregående meddelande.