Mūsų pedagoginio darbo misija

Epe Georgschule yra Gronau miesto pradinė mokykla. Ji įkurta 1969 m. kaip katalikiška konfesinė mokykla.

Mūsų pradinė mokykla - tai švietimo ir mokymo vieta, gyvenimo ir mokymosi namai, kuriuose visi vaikai gali jaustis priimami ir patogiai.

Kaip Šiaurės Reino-Vestfalijos žemės mokykla, siekdami savo tikslų vadovaujamės žemės konstitucija ir šioje žemėje galiojančiomis gairėmis bei mokymo programomis. Kartu mūsų mokykloje vaikai ugdomi pagal krikščioniškosios konfesijos principus:

 • Mūsų mokykloje vaikai turi išmokti elgtis vieni su kitais pagarbiai, tolerantiškai ir paslaugiai.
 • Gyvenimas ir mokymasis kartu, tinkamai įtraukiant kultūrinę ir religinę skirtingą gyvenimo patirtį, turėtų padėti sąmoningai išgyventi kultūrinę įvairovę ir būti atviriems kitoms religinėms konfesijoms ir kultūroms. Kartu vaikai čia gali patirti savo tikėjimą ir juo gyventi.
 • Per edukacines pamokas vaikai mokosi vertinti ir atsakingai elgtis su tuo, ką sužinojo. Pasaulis aiškinamas kaip Dievo kūrinys, kurį reikia gerbti ir saugoti. Be to, stengiamasi atkreipti dėmesį į nykstančią kūriniją, į nesantaiką ir neteisybę arti ir toli ir tam tikrais būdais jiems pasipriešinti.
 • Vaikai turėtų išmokti taikiai elgtis vieni su kitais. Pastaraisiais metais mūsų visuomenėje padaugėjo smurto atvejų. Pasikeitė ir vaikų elgesys. Jie demonstruoja daugiau negailestingumo ir egocentriškumo, o labdaros, pagalbos, užuojautos ir bendros atsakomybės suvokimo sumažėjo. Vaikai turėtų būti įgalinami ne tik įtvirtinti save ir prireikus apsiginti, bet ir kontroliuoti savo agresiją, taikiai spręsti konfliktus ir nuo jų nebėgti. Šiuo tikslu svarstymas, nuolaidžiavimas, atleidimas ir žalos atlyginimas turi tapti sąmoningais ir tapti kasdienio bendravimo dalimi.
 • Dėl pokyčių vaikystėje ugdymo darbe vis svarbesnis tampa uždavinys paversti individus socialinėmis būtybėmis. Mūsų mokiniai turėtų išmokti spręsti savo poreikius. Priešingu atveju klasėje nebus galima patirti pripažinimo ir meilės, nebus galima užmegzti pasitikėjimu grįstų ryšių.
 • Mūsų vaikai turėtų patirti ir išsiugdyti demokratinį elgesį. Jie turėtų išmokti atpažinti ir laikytis sutartų bendrumo taisyklių, būti pasirengę dirbti kartu su kitais vaikais ir padėti vieni kitiems. Vaikas ras saugumą ir apsaugą savo klasėje, jei ir pats prisidės prie bendruomenės kūrimo.
 • Mūsų mokykloje kiekvienam vaikui turi būti padedama pagal jo gebėjimus ir padedama mokytis. Šiuo tikslu reikia atsižvelgti į individualias vaiko prielaidas ir jas ugdyti. Individualios mokymosi galimybės padeda vaikui į mokymosi procesą įtraukti savo gebėjimus, įgūdžius ir žinias bei pastūmėti juos į priekį.
 • Gyvenimas ir mokymasis kartu mūsų mokykloje turėtų būti malonus visiems. Savo darbe norime, kad vaikai mokykloje praleistų laiką, kuris jiems teiktų asmeninį pasitenkinimą ir kuris juos džiugintų visą gyvenimą. Prie to turėtų prisidėti pasitikėjimo tonas ir asmeninė atmosfera, kurioje kiekvienas vaikas gali jaustis priimtas, įvairus mokyklos gyvenimas, intensyvus bendradarbiavimas su tėvais ir mokymasis galva, širdimi ir rankomis.
 • Visiems vaikams reikia suteikti tvirtą pagrindą tolesniam mokymuisi. Tam taip pat reikia ugdyti norą stengtis ir motyvaciją siekti rezultatų.
 • Vaikai turėtų būti skatinami kūrybiškai ir išradingai mąstyti, padėti planuoti ir projektuoti.
 • Mūsų mokykloje mokiniams suteikiama galimybė praktikuoti sistemines mokymosi formas.

 Jei mūsų mokykla nori būti gyvas organizmas, o ne sustingusi institucija, visi jos dalyviai - mokytojai, tėvai, mokiniai, mokyklos vadovai ir vadovybė - turi vis iš naujo žengti nauju keliu, kad galėtume priartėti prie šių mus siejančių tikslų.